Trang chủTin tứcXăng dầu
Xăng dầu
18-07-2018 13:48
Xăng dầu do Petrolimex công bố và phân phối áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 14 giờ 30 ngày 04 tháng 8 năm 2015 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu do Petrolimex công bố tại TCBC này áp dụng tại hệ thống phân phối của Petrolimex trên lãnh thổ Việt Nam; gồm: (a) Các cửa hàng xăng dầu (CHXD) Petrolimex; (b) CHXD của các thương nhân làm đại lý, tổng đại lý bán xăng dầu của Petrolimex và (c) CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thứcnhượng quyền thương mại từ Petrolimex.

Giá xăng dầu do Petrolimex công bố tại TCBC này không áp dụng đối với các CHXD thuộc hệ thống phân phối của thương nhân phân phối xăng dầu và không có dấu hiệu nhận diện thương hiệu Petrolimex

Hiếu Bắc