Trang chủTin tứcMiễn lập hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo trong trường hợp nào?
Miễn lập hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo trong trường hợp nào?
05-08-2022 09:02
Hầu hết các xe cơ giới muốn cải tạo phải được duyệt hồ sơ thẩm định thiết kế tuy nhiên, trong một số trường hợp lại được miễn.

Bộ GTVT mới ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó quy định các xe cơ giới muốn cải tạo phải được lập hồ sơ thiết kế cải tạo để cơ quan chức năng duyệt, thẩm định trước khi tiến hành thi công cải tạo.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp xe cải tạo được miễn việc này, bao gồm: Xe ô tô tập lái, sát hạch lắp đặt hoặc tháo bỏ bàn đạp phanh phụ bằng cách liên kết với bàn đạp phanh chính thông qua một thanh đòn dẫn động cơ khí; Lắp thêm hoặc tháo bỏ các nắp chắn bụi cho thùng xe của xe ô tô tải tự đổ nhưng không làm thay đổi kích thước lòng thùng xe; Lắp thêm hoặc tháo bỏ nắp che khoang chở hàng, hành lý của xe ô tô PICKUP nhưng không làm thay đổi kích thước bao của xe.

Ngoài ra, đối với xe ô tô tải tự đổ và xe ô tô xi téc nhập khẩu, sản xuất lắp ráp, cải tạo trước ngày 1/11/2014 có nhu cầu tự nguyện cắt giảm thể tích thùng hàng, xi téc để phù hợp quy định tại Thông tư 42/2014/TT-BGTVT cũng được miễn lập hồ sơ thiết kế cải tạo.

Tháo bỏ hệ thống cung cấp nhiên liệu sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho động cơ của xe đối với xe cơ giới đã cải tạo lắp đặt thêm hệ thống cung cấp nhiên liệu LPG để quay trở về chỉ sử dụng hệ thống cung cấp nhiên liệu của xe nguyên thủy; Cải tạo thay đổi vị trí các trục, cụm trục, chốt kéo đến hết ngày 31/12/2015 đối với sơ mi rơ moóc tải (trừ sơ mi rơ moóc tải tự đổ) và sơ mi rơ moóc chở công-ten-nơ có khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn khối lƣợng toàn bộ theo thiết kế; và Cải tạo theo thiết kế mẫu do Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố là những trường hợp cải tạo xe khác không cần lập hồ sơ thiết kế.

Tuy nhiên, tất cả các trường hợp thi công cải tạo xe cơ giới phải thực hiện tại các cơ sở cải tạo có kinh doanh ngành nghề thi công cải tạo, sản xuất, lắp ráp xe cơ giới theo quy định của pháp luật.

Xe cơ giới sau thi công cải tạo xuất xưởng phải được cơ sở cải tạo kiểm tra đảm bảo chất lượng sản phẩm. Kết quả kiểm tra được lập thành Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

Báo giao thông