GIỚI THIỆU CÔNG TY

Được thành lập năm 2009 với khởi điểm 6 xe tải nhở 1.25T cung cấp dịch vụ vận chuyển đường ngắn khu vực phía Bắc và nội thành Hà Nội. Theo thời gian phát triển, HIÊU BẮC LOGISTICS hiện tại của năm 2016 đã là 115 xe tải đủ các loại từ 1.25T tới xe đầu kéo container 30 tấn.

Tốc độ & An toàn làm nên thành công
Đã bao nhiêu lần bạn phải làm việc qua lại với chúng tôi về một vấn đề?

Đó là yêu cầu của Tổng cục Hải quan đối với Cục Hải quan các tỉnh thành phố nhằm tăng cường công tác thu NSNN năm 2015, tạo thuận lợi cho DN khi làm thủ tục hải quan trong những ngày cuối năm 2015.

Đã bao nhiêu lần bạn phải làm việc qua lại với chúng tôi về một vấn đề?

Đó là yêu cầu của Tổng cục Hải quan đối với Cục Hải quan các tỉnh thành phố nhằm tăng cường công tác thu NSNN năm 2015, tạo thuận lợi cho DN khi làm thủ tục hải quan trong những ngày cuối năm 2015.

Đã bao nhiêu lần bạn phải làm việc qua lại với chúng tôi về một vấn đề?

Đó là yêu cầu của Tổng cục Hải quan đối với Cục Hải quan các tỉnh thành phố nhằm tăng cường công tác thu NSNN năm 2015, tạo thuận lợi cho DN khi làm thủ tục hải quan trong những ngày cuối năm 2015.

Chuyển hàng ngay chỉ cần 3 thao tác

Gửi từ điển A đến điểm B? Bạn có thể trông cậy vào chúng tôi mọi lúc, mọi nơi. Chúng tôi giúp bạn vận chuyển mọi thứ và bạn có thể quản lý mọi bước vận chuyển.

Xem thêm